Příběhy notýsků

Příběhy notýsků

ŽIVOT JE ZÁZRAK


Kresba Život je zázrak je zhmotněnou modlitbou letící přímo k nebi.
Vznikla spojením mého srdce, lůna matky Země a zlatavého středu Vesmíru.
Tak, jak se rodí veškerý život a všechny zázraky lásky.

Je inspirována příchodem naší dcery a vším, co přílet nové duše na Svět intenzivně provází. Doteky života se smrtí i absolutním prožitkem štěstí.
Vším, co je opravdové a skutečně důležité v bezbřehosti přítomného okamžiku.

. . . . každým nádechem a výdechem našeho zázraku.

„Často čekáme na štastný konec, na zázrak... a zapomínáme, že ten zázrak se stal, když jsme se narodili.“ (To je ten Dar od Boha, který nám byl dán.)

Přeji si, abychom si stále uvědomovali, že naše štěstí je v našich rukou. Právě teď.

 

JSEM TOU ZMĚNOU, KTEROU CHCI VIDĚT VE SVĚTĚ

Kresba s původním jménem SebeVědomí se objevila s impresí a posláním o důležitosti zvědomování si sebe sama.

Otevřela mi cestu k dalšímu hlubšímu poznávání sebe sama a mých vnitřních vzorců.
Ukázala mi, jak se v podvědomí tvoří hlavní kontury mého života, které pak činy a slova vybarvují.
Jak vytvářím vlastní realitu, se kterou splývám a již mohu měnit. Především sama v sobě.
Dokud dýchám, každým nádechem živím i své schopnosti: vědomě se měnit, svévolně se rozhodovat a důvěřovat si.
Prosím, nečekejme na to, až nastane ten správný čas. Správný čas je vždy a jen právě teď.
Čiňmě bez odkladů to, co je pro nás opravdu důležité a dotvářejme svůj, s ostatními sdílený svět tak, abychom se v něm cítili příjemně a dobře.

Albert Camus v Cizinci napsal: ,,Díval jsem se vzhůru na temné nebe poseté třpytivými znaky hvězd a poprvé otevřel srdce vlídné netečnosti vesmíru.“ Vesmír se vyznačuje vlídnou netečností. Vesmír,Bůh, Duch, nebo jakkoliv to nazvete, je vlídný(dobrý), ale také netečný(indiferentní). Vesmír se nestará o to, jestli sílu svých myšlenek vloženou do slov využijete k přivolání lásky,zdraví, štěstí, hojnosti a míru, nebo jestli si pozvete bolest, utrpení,starosti, osamělost a chudobu. Naše myšlenky utvářejí naše životy a naše slova vypovídají o tom,jak myslíme. Když budeme ovládat to, co říkáme, a ze své řeči vymýtíme stížnosti, přetvoříme tak celý svůj život a přivoláme si to, po čem toužíme.
„Neexistuje žádná skutečnost, jenom určité vnímání. A svoje vnímání můžete změnit.“
(z knihy Svět bez stížností od Willa Bowena)

„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě. “ „Budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti.“
(Mahátma Gándhí)